بهترین کانال طنز سیاسی کشور 
😉 سیاست خیلی هم تلخ نیست! 😉
در آستانه تبدیل شدن به بزرگترین کانال طنز سیاسی کشور هستیم 🤗
ما خطوط قرمز را در می نوردیم 
زیرا آگاهی از حقیقت حق همه ی ماست 
👇👇
✅ مرجع طنز بسیاری از کانال های طنز 
 🎥📽 با کلیپ های جذاب واحد دوبله کانال صرفا جهت خنده از خنده روده بر می شوید 😂😅😆😂
برای ارتباط با ادمین هم می توانید با آیدی زیر در ارتباط باشید :
journalist57 @