برای خرید جم کلش آف کلنز بر روی بسته مورد نظر کلیک نمایید سپس در قسمت:

فعالسازی جم هر روز از ساعت 9 الی 23 اعمال میشود.

پس از پرداخت در این ساعت زمانی بین 15 دقیقه تا حداکثر 1 ساعت انجام میشود.

با خرید جم از ما هدیه ویژه به شما تعلق میگیرد.

مبلغ 15.780 تومان    

مبلغ 31.400 تومان    

مبلغ 48.100 تومان    

مبلغ 64.500 تومان    

مبلغ 81.200 تومان   

مبلغ 98.400 تومان  

مبلغ 131.700 تومان 

مبلغ 163.000 تومان 

مبلغ 325.000 تومان 

در صورت مشکل و یا سوال با پشتیبانی 24 ساعته در میان بگذارید.